Search form

2 โครินธ์ 9:5

5ย้อน​จาอั้น ข้าพเจ้า​กึ๊ด​ว่า จ๋ำเป๋น​ตี้​จะ​ต้อง​ขอ​ร้อง​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​หมู่​นี้​ไป​หา​หมู่​ต้าน​ก่อน แล้ว​เกียม​สตางค์​ตี้​หมู่​ต้าน​สัญญา​ว่า​จะ​บริจาค​หื้อ​พร้อม​ก่อน​ตี้​ข้าพเจ้า​จะ​ไป​หา​หมู่​ต้าน เปื้อ​หื้อ​หัน​ว่า​ตี้​หมู่​ต้าน​หื้อ​นั้น​ก็​เต๋มใจ๋​หื้อ บ่ใจ้​โดน​บังคับ