Search form

2 โครินธ์ 9:7

7กู้​คน​ก็​ควร​หื้อ​ต๋าม​ตี้​เขา​ตั้งใจ๋​ไว้ บ่ใจ้​หื้อ​โดย​ความ​เสียดาย บ่ใจ้​หื้อ​โดย​จ๋ำใจ๋​ต้อง​หื้อ ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ฮัก​คน​ตี้​หื้อ​ด้วย​ใจ๋​ตี้​จื้นจมยินดี