Search form

2 โครินธ์ 9:8

8พระเจ้า​สามารถ​หื้อ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​จ๋น​เหลือ​ล้น​แก่​หมู่​ต้าน​ได้ เปื้อ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​มี​กู้​อย่าง​ตี้​จ๋ำเป๋น​สำหรับ​จีวิต​อยู่​ตลอด​เวลา กับ​มี​อย่าง​เหลือล้น​สำหรับ​ใจ๊​ใน​ก๋าน​เยียะ​ดี​กู้​อย่าง