Search form

2 ยอห์น 1:12

12ข้าพเจ้า​ยัง​มี​แหม​หลาย​เรื่อง​ตี้​ใค่​บอก​ต้าน แต่​บ่อยาก​เขียน​เป๋น​จดหมาย ข้าพเจ้า​หวัง​ว่า​จะ​ได้​มา​แอ่ว​หา​ต้าน แล้ว​อู้​กั๋น​ต่อหน้า เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​มี​ความ​สุข​ฮ่วม​กั๋น​อย่าง​เต๋มตี้