Search form

2 ยอห์น 1:4

ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​อยู่​ใน​ความ​จริง

4ข้าพเจ้า​ดีใจ๋​นัก​ขนาด​ตี้​ฮู้​ว่า​ลูกๆ ของ​ต้าน​บาง​คน​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ความ​จริง​นั้น เหมือน​กับ​ตี้​พระบิดา​ได้​สั่ง​หมู่​เฮา​ไว้