Search form

2 ยอห์น 1:5

5แล้ว​ต๋อน​นี้ ต้าน​แม่ญิง​เหย ข้าพเจ้า​บ่ได้​เขียน​กำสั่ง​ใหม่​หื้อ​กับ​ต้าน แต่​นี่​เป๋น​กำสั่ง​ตี้​หมู่​เฮา​มี​มา​ตั้งแต่​เก๊า​แล้ว คือ​ขอ​หื้อ​ฮัก​กั๋น