Search form

2 ยอห์น 1:9

9คน​ไหน​ตี้​ล่น​ล้ำหน้า​ไป กับ​บ่ได้​ยึดถือ​กำ​สั่ง​สอน​ของ​พระคริสต์ คน​นั้น​ก็​บ่มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระเจ้า ส่วน​คน​ไหน​ตี้​ยึด​ถือ​กำ​สั่ง​สอน​นี้ คน​นั้น​ก็​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระบิดา​ตึง​พระบุตร​ตวย