Search form

2 เปโตร 1:10

10ย้อน​จาอั้น ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย หื้อ​พยายาม​อย่าง​เต๋มตี้​เน่อ เปื้อ​จะ​ได้​ยืนยัน​ว่า พระเจ้า​ได้​เลือก​กับ​ฮ้อง​ต้าน​หื้อ​มา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ ถ้า​หมู่​ต้าน​เยียะ​จาอั้น หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่มี​วัน​หลง​ตาง​ไป​จาก​พระเจ้า