Search form

2 เปโตร 1:16

ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเยซู

16เมื่อ​หมู่​เฮา​บอก​ว่า​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​จะ​ปิ๊ก​มา​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​นั้น หมู่​เฮา​บ่ได้​เล่า​นิยาย​สายเจี้ย​ตี้​คน​แต่ง​ขึ้น​มา​อย่าง​ดี​เน่อ แต่​หมู่​เฮา​ได้​หัน​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์​กับ​ต๋า​ตั๋ว​เก่า