Search form

2 เปโตร 1:17

17ก็​คือ​ต๋อน​ตี้​พระองค์​ได้ฮับ​เกียรติ​กับ​กำ​สรรเสริญ​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​นั้น มี​เสียง​จาก​ผู้​ตี้​ยิ่งใหญ่​สูงสุด อู้​กับ​พระองค์​ว่า “ต้าน​ผู้​นี้​เป๋น​ลูก​ตี้​เฮา​ฮัก เฮา​ปอใจ๋​ต้าน​นัก​ขนาด​เน่อ”