Search form

2 เปโตร 1:2

2ขอ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จง​มี​กับ​หมู่​ต้าน​นักๆ ขึ้น​เต๊อะ ย้อน​หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​พระเจ้า​กับ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา