Search form

2 เปโตร 1:9

9แต่​คน​ตี้​บ่ได้​เป๋น​อย่าง​ตี้​บอก​มา​ตึงหมด​นี้ ก็​เป๋น​เหมือน​คน​สายต๋า​สั้น​ใก้​บอด กับ​ลืม​ไป​ว่า​บาป​ของ​ตั๋ว พระเยซู​ล้าง​หื้อ​หมด​แล้ว