Search form

2 เปโตร 2

คน​ตี้​สอน​ผิด

1แต่​ใน​สมัย​ตะก่อน​ก็​มี​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตั๋ว​ป๋อม​เกิด​ขึ้น​ใน​หมู่​คน​ของ​พระเจ้า ก็​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​ตี้​จะ​มี​ผู้​สอน​ผิด​เกิด​ขึ้น​ใน​หมู่​ต้าน หมู่​เขา​จะ​ลัก​เอา​กำสอน​ตี้​บ่ถูกต้อง​ต๋าม​ตาง​ของ​พระเจ้า​มา​สอน เซิ่ง​กำสอน​หมู่​นี้​จะ​เยียะ​หื้อ​เกิด​ความ​ฉิบหาย หมู่​เขา​จะ​บ่ยอมฮับ​พระเยซู​ผู้​เป๋น​เจ้านาย​ตี้​จ้วย​ไถ่​เฮา​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ เซิ่ง​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ฉิบหาย​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย 2จะ​มี​หลาย​คน​ตี้​ป่อย​ตั๋ว​ต๋าม​ตั๋ณหา กับ​ย้อน​หมู่​คน​ตี้​สอน​ผิด​หมู่​นี้​ละ คน​ตังหลาย​จึง​ดูถูก​ดู​แควน​ตาง​แห่ง​ความ​จริง​ไป​ตวย 3โดย​ความ​โลภ​ของ​หมู่​เขา หมู่​เขา​จะ​แต่ง​เรื่อง​ขึ้น​มา​สอน​เปื้อ​หา​ผล​ประโยชน์​จาก​หมู่​ต้าน กำ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​หมู่​เขา​ตี้​ได้​บอก​ไว้​เมิน​มา​แล้ว​นั้น​ก็​พร้อม​อยู่​แล้ว กับ​ความ​ฉิบหาย​ตี้​จะ​เกิด​กับ​หมู่​เขา​ก็​ก่ำลัง​จะ​มา​เวยๆ นี้

4ทูตสวรรค์​ตี้​ได้​เยียะ​บาป​นั้น​พระเจ้า​ก็​บ่เว้น แต่​ได้​โจ้ง​หมู่​เขา​ไว้​ใน​หม้อหน้าฮก แล้ว​เอา​เจื้อก​เหล็ก​ล่าม​ขัง​หมู่​เขา​ไว้​ใน​คอก​ตี้​ดับ​มืด กอย​ถ้า​วัน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​จาก​พระเจ้า 5ใน​สมัย​โบราณ​พระเจ้า​ก็​บ่ได้​เว้น​หน้า​ใผ​เหมือน​กั๋น พระเจ้า​หื้อ​น้ำท่วม​โลก​ตี้​มี​แต่​คน​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า แต่​พระองค์​ได้​ปกป้อง​หื้อ​รอด​หมู่​เดียว​เต้าอั้น คือ​โนอาห์​ผู้​ตี้​บอก​หื้อ​คน​เยียะ​ต๋าม​ความ​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​กับ​หมู่​ของ​เขา​แหม​เจ็ด​คน 6เมือง​โสโดม​กับ​เมือง​โกโมราห์​ก็​เหมือน​กั๋น พระเจ้า​ลงโต้ษ​หมู่​เขา​โดย​ใจ๊​ไฟ​เผา​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง เปื้อ​เป๋น​ตั๋ว​อย่าง​หื้อ​คน​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า​หัน​ว่า​จะ​เกิด​อะหยัง​ขึ้น​กับ​หมู่​เขา 7แต่​พระองค์​จ้วย​จีวิต​โลท​คน​ตี้​เยียะ​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ไว้ เขา​ได้​ตุ๊กใจ๋​ขนาด​ย้อน​หมู่​คน​บ่ดี​ตังหลาย​เยียะ​ก๋าน​ลามก​ไว้ 8โลท​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ตี้​อยู่​ต้ามก๋าง​คน​บ่ดี​หมู่​นั้น เขา​ได้​ฮู้​ได้​หัน​ใน​สิ่ง​ตี้​คน​บ่ดี​เยียะ​กั๋น​กู้​วันๆ ใจ๋​เขา​ก็​เป๋น​ตุ๊ก​หนัก 9ย้อน​จาอั้น พระเจ้า​จึง​ฮู้​ว่า​จะ​จ้วย​คน​ตี้​ยำเก๋ง​พระเจ้า​หื้อ​ป๊น​จาก​ก๋าน​ทดลองใจ๋​ได้​จาใด กับ​ฮู้​ว่า​จะ​ขัง​คน​บ่ดี​ไว้​ลงโต้ษ​ใน​วัน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​บาป​ได้​จาใด 10โดย​เฉพาะ​คน​ตี้​หลง​มัว​เมา​ไป​ต๋าม​กิเลสตั๋ณหา​ของ​ตั๋ว กับ​เหยียด​หยาม​สิทธิ​อำนาจ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

คน​หมู่​นี้​เป๋น​คน​หลึก​กับ​จ๋องหอง ดู​แควน​แม้แต่​หมู่​เทพเจ้า​อย่าง​บ่กั๋ว​เลย 11เถิง​แม้​หมู่​ทูตสวรรค์​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​นัก​เหลือ ก็​บ่ได้​ดู​แควน​เมื่อ​ฟ้อง​โต้ษ​หมู่​นั้น​ต่อ​หน้า​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เลย 12แต่​หมู่​สอน​ผิด​หมู่​นี้​เป๋น​เหมือน​สัตว์​ตี้​เยียะ​ต๋าม​สันดาน​ใน​ตั๋ว บ่มี​สมอง ดู​ถูก​ดู​แควน​ใน​สิ่ง​ตี้​ตั๋ว​เก่า​บ่เข้าใจ๋​เลย เกิด​มา​เปื้อ​หื้อ​คน​อื่น​เอา​ไป​ฆ่า​เต้าอั้น คน​หมู่​นี้​ก็​จะ​ถูก​ทำลาย​เหมือน​สัตว์​หมู่​นั้น 13หมู่​เขา​หื้อ​ตุ๊ก​แก่​คน​อื่น​จาใด ตุ๊ก​นั้น​ก็​จะ​เถิง​ตั๋ว​หมู่​เขา​จาอั้น หมู่​เขา​เมา​กิ๋นเลี้ยง​ม่วน​งัน​สัน​เล้า​ใน​ต๋อน​เมื่อ​วัน หมู่​เขา​เป๋น​มลทิน​กับ​มี​ต๋ำหนิ​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน กับ​เมื่อ​กิ๋น​เลี้ยง​กับ​หมู่​ต้าน หมู่​เขา​ก็​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ต้อง​ขาย​ขี้​หน้า​ตี้​หมู่​เขา​ปอใจ๋​กับ​ก๋าน​จุล่าย​ต่างๆ ของ​หมู่​เขา 14หมู่​เขา​จั้ง​เซาะ​แม่ญิง​มา​หลับนอน​ตวย​ตลอด เยียะ​บาป​บ่ฮู้จัก​ปอ ป๋าย​บ่ปอ​ยัง​จุล่าย​คน​ใจ๋​บ่เข้มแข็ง​หื้อ​เยียะ​บาป​ตวย​แหม คน​หมู่​นี้​โลภ​จ๋น​เป๋น​สันดาน พระเจ้า​จึง​สาป​แจ้ง​หมู่​เขา 15หมู่​เขา​ได้​ละ​ตาง​ตี้​ถูกต้อง แล้ว​หลง​ไป​ต๋าม​ตาง​ของ​บาลาอัม ลูก​ของ​เบโอร์ ​คน​ตี้​ซอบ​ก้าจ้าง​ตี้​ได้​จาก​ก๋าน​งาน​ตี้​บ่ดี 16แต่​บาลาอัม​ก็​โดน​ต๋ำหนิ​ใน​ความ​ผิด​ของ​เขา โดย​ลา​ตี้​อยู่​ดี​ดี​ก็​อู้​ภาษา​คน​ได้ แล้ว​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​คน​นั้น​จึง​เลิก​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ง่าวๆ

17คน​สอน​ผิด​หมู่​นี้​ก็​เผียบ​เหมือน​ต๋าน้ำ​ตี้​แห้ง​ขอด กับ​เหมือน​เมฆ​ตี้​โดน​ลม​หลวง​ปั๊ด​ไป พระเจ้า​ได้​เกียม​ตี้​มืด​ตี้​สุด​ไว้​สำหรับ​หมู่​เขา​แล้ว 18ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​ได้​ก้า​อู้​โม้​เรื่อง​บ่มี​สาระ​ของ​ตั๋ว กับ​ใจ๊​กิเลสตั๋ณหา​ของ​สันดาน​บาป​จุล่าย​คน​ตี้​ก่ำลัง​หนี​จาก​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​ตี้​บ่ดี 19หมู่​ตี้​สอน​ผิด​หมู่​นั้น​สัญญา​ว่า​จะ​หื้อ​คน​หมู่​นี้​มี​อิสระ แต่​ตั๋ว​เก่า​ยัง​ตก​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​นิสัย​ตี้​จะ​ทำลาย​ตั๋ว​เก่า​อยู่ ใผ​ก๊าน​อะหยัง ก็​ตก​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​สิ่ง​นั้น 20จาอั้น ใผ​ตี้​ป๊น​จาก​สิ่ง​ตี้​บ่ดี​ตาง​โลก​นี้​ได้​แล้ว โดย​ก๋าน​ฮู้จัก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ผู้​ตี้​เป๋น​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา แต่​หมู่​เขา​ยอม​ก๊าน​หื้อ​กิเลสตั๋ณหา​เหีย แล้ว​ปิ๊ก​ไป​หา​ตาง​โลก​อย่าง​เก่า สุดต๊าย​สิ่ง​ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​หมู่​เขา​จะ​ฮ้าย​เหลือ​ต๋อน​แรก​แหม 21ย้อน​ถ้า​บ่ฮู้จัก​ตาง​ตี้​ถูกต้อง​ตั้งแต่​เก๊า ก็​ยัง​ดี​เหลือ​ฮู้จัก​แล้ว แต่​บิ่นหลังต๋ำ​กำ​สั่ง​สอน​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​เขา​ไว้​เหีย 22สิ่ง​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​หมู่​เขา​ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​กำ​สุภาษิต​ตี้​ว่า “หมา​ก็​ปิ๊ก​ไป​กิ๋น​ฮาก​ของ​ตั๋วเก่า” กาว่า “หมู​ตี้​ล้าง​ตั๋ว​หื้อ​สะอาด​แล้ว ก็​ปิ๊ก​ไป​บุ่น​ขี้เปอะ​แหม”