Search form

2 เปโตร 2:12

12แต่​หมู่​สอน​ผิด​หมู่​นี้​เป๋น​เหมือน​สัตว์​ตี้​เยียะ​ต๋าม​สันดาน​ใน​ตั๋ว บ่มี​สมอง ดู​ถูก​ดู​แควน​ใน​สิ่ง​ตี้​ตั๋ว​เก่า​บ่เข้าใจ๋​เลย เกิด​มา​เปื้อ​หื้อ​คน​อื่น​เอา​ไป​ฆ่า​เต้าอั้น คน​หมู่​นี้​ก็​จะ​ถูก​ทำลาย​เหมือน​สัตว์​หมู่​นั้น