Search form

2 เปโตร 2:14

14หมู่​เขา​จั้ง​เซาะ​แม่ญิง​มา​หลับนอน​ตวย​ตลอด เยียะ​บาป​บ่ฮู้จัก​ปอ ป๋าย​บ่ปอ​ยัง​จุล่าย​คน​ใจ๋​บ่เข้มแข็ง​หื้อ​เยียะ​บาป​ตวย​แหม คน​หมู่​นี้​โลภ​จ๋น​เป๋น​สันดาน พระเจ้า​จึง​สาป​แจ้ง​หมู่​เขา