Search form

2 เปโตร 2:2

2จะ​มี​หลาย​คน​ตี้​ป่อย​ตั๋ว​ต๋าม​ตั๋ณหา กับ​ย้อน​หมู่​คน​ตี้​สอน​ผิด​หมู่​นี้​ละ คน​ตังหลาย​จึง​ดูถูก​ดู​แควน​ตาง​แห่ง​ความ​จริง​ไป​ตวย