Search form

2 เปโตร 2:3

3โดย​ความ​โลภ​ของ​หมู่​เขา หมู่​เขา​จะ​แต่ง​เรื่อง​ขึ้น​มา​สอน​เปื้อ​หา​ผล​ประโยชน์​จาก​หมู่​ต้าน กำ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​หมู่​เขา​ตี้​ได้​บอก​ไว้​เมิน​มา​แล้ว​นั้น​ก็​พร้อม​อยู่​แล้ว กับ​ความ​ฉิบหาย​ตี้​จะ​เกิด​กับ​หมู่​เขา​ก็​ก่ำลัง​จะ​มา​เวยๆ นี้