Search form

2 เปโตร 2:5

5ใน​สมัย​โบราณ​พระเจ้า​ก็​บ่ได้​เว้น​หน้า​ใผ​เหมือน​กั๋น พระเจ้า​หื้อ​น้ำท่วม​โลก​ตี้​มี​แต่​คน​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า แต่​พระองค์​ได้​ปกป้อง​หื้อ​รอด​หมู่​เดียว​เต้าอั้น คือ​โนอาห์​ผู้​ตี้​บอก​หื้อ​คน​เยียะ​ต๋าม​ความ​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​กับ​หมู่​ของ​เขา​แหม​เจ็ด​คน