Search form

2 เปโตร 3:1

พระเยซู​จะ​ปิ๊ก​มา​แหม​เตื้อ

1เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย นี่​เป๋น​จดหมาย​ฉบับ​ตี้​สอง​แล้ว​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​มา​หา​หมู่​ต้าน ใน​จดหมาย​ตึง​สอง​ฉบับ​นี้​ข้าพเจ้า​ใค่​เตื๋อน​ความ​จ๋ำ​หมู่​ต้าน​โดย​เรื่อง​หมู่​นี้ เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​มี​กำ​กึ๊ด​ตี้​บริสุทธิ์