Search form

2 เปโตร 3:11

11เมื่อ​ฮู้​ว่า​สิ่ง​ต่างๆ หมู่​นี้​จะ​ต้อง​ถูก​ทำลาย​ไป​จาอี้​แล้ว ก็​หื้อ​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​เอา​เต๊อะ​ว่า​จะ​ใจ๊​จีวิต​จาใด​หื้อ​บริสุทธิ์​กับ​ยำเก๋ง​พระเจ้า