Search form

2 เปโตร 3:12

12ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​กอย​ถ้า​วัน​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า จง​เฮ่ง​วัน​หื้อ​มา​เถิง​เวยๆ วัน​นั้น​ไฟ​จะ​เผา​ทำลาย​ต๊องฟ้า​ตึง​ดวง​ดาว​ต่างๆ ใน​ต๊องฟ้า​ก็​จะ​ไน่​ไป