Search form

2 เปโตร 3:16

16จดหมาย​กู้​ฉบับ​ของ​เขา​ก็​เขียน​เถิง​เรื่อง​หมู่​นี้ มี​ข้อความ​บาง​อย่าง​ตี้​เข้าใจ๋​ยาก​อยู่​ใน​จดหมาย​ของ​เขา เซิ่ง​เยียะ​หื้อ​คน​บ่หลวก​กับ​จิตใจ๋​บ่มั่นคง​เอา​ไป​อธิบาย​อย่าง​ผิดๆ เหมือน​อย่าง​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ​กับ​ข้อ​อื่นๆ ใน​พระคัมภีร์ จึง​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​หมู่​เขา​ต้อง​ฉิบหาย​ไป