Search form

2 เปโตร 3:17

17ย้อน​จาอั้น เปื้อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย เมื่อ​หมู่​ต้าน​ได้​ฮู้​เรื่อง​นี้​ก่อน​แล้ว ก็​หื้อ​หละวัง​ตั๋ว​หื้อ​ดี เปื้อ​จะ​ได้​บ่หลง​ไป​ต๋าม​กำสอน​ตี้​ผิดๆ ของ​คน​บ่ดี​หมู่​นั้น แล้ว​เยียะ​หื้อ​ความ​มั่นคง​ของ​หมู่​ต้าน​เสีย​ไป​เหีย