Search form

2 เปโตร 3:2

2เปื้อ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​กึ๊ด​เถิง​กำ​ของ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตี้​บริสุทธิ์​นั้น​ตี้​ได้​อู้​ไว้​ตะก่อน กับ​กึ๊ด​เถิง​กำ​สั่ง​สอน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา เซิ่ง​หมู่​อัครทูต​ของ​หมู่​ต้าน​ได้​บอก​ไว้