Search form

2 เปโตร 3:7

7แล้ว​โดย​ถ้อยกำ​เดียว​กั๋น​นั้น พระเจ้า​สั่ง​หื้อ​เก็บ​ฮักษา​ต๊องฟ้า​กับ​แผ่นดิน​โลก​ตี้​ยัง​เหลือ​อยู่​บ่าเดี่ยว​นี้​ไว้​หื้อ​ไฟ​เผา​ใน​วัน​ตัดสิน​ลง​โต้ษ​บาป กับ​คน​ตี้​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า​จะ​ถูก​ทำลาย​ไป​เหีย