Search form

2 เธสะโลนิก๋า 1:11

11หมู่​เฮา​ก็​หมั่น​อธิษฐาน​เผื่อ​ต้าน​ตังหลาย​บ่ขาด เฮา​ขอ​พระเจ้า​จ้วย​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​หื้อ​เปิง​กับ​จีวิต​ตี้​พระองค์​ฮ้อง​เฮา​มา​ติดต๋าม กับ​จ้วย​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​โดย​อำนาจ​ของ​พระองค์ หื้อ​เยียะ​ก๋าน​ดี​กู้​สิ่ง​ตี้​ใค่​เยียะ ตึง​เยียะ​ก๋าน​งาน​ตี้​เกิด​จาก​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​หื้อ​ได้