Search form

2 เธสะโลนิก๋า 1:4

4หมู่​เฮา​อวด​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​คริสตจักร​หลาย​ตี้​หลาย​แห่ง​ฟัง​ว่า หมู่​ต้าน​อดทน​กับ​เจื้อ​วางใจ๋​พระเจ้า​ต้ามก๋าง​ก๋าน​โดน​ค่ำ กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ตี้​หมู่​ต้าน​ทน​อยู่​นั้น