Search form

2 เธสะโลนิก๋า 1:6

6พระเจ้า​จะ​เยียะ​ต๋าม​ความ​ยุติธรรม ก็​คือ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ได้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ความ​ตุ๊ก พระเจ้า​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​เหมือน​กั๋น