Search form

2 เธสะโลนิก๋า 1:7

7พระเจ้า​จะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​เดือดฮ้อน​อยู่​บ่าเดี่ยวนี้ ป๊น​ตุ๊ก​กับ​หมู่​เฮา​ตวย นี่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ปิ๊ก​มา​จาก​สวรรค์​ด้วย​เปล๋วไฟ​ฮ้อน​ขนาด พร้อม​กับ​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตวย