Search form

2 เธสะโลนิก๋า 1:9

9คน​หมู่​นั้น​จะ​ฉิบหาย​ตลอด​ไป จะ​ถูก​แยก​ออก​หื้อ​ป๊น​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​กับ​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์