Search form

2 เธสะโลนิก๋า 2

คน​บ่ดี​คน​นั้น

1ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ส่วน​เรื่อง​ก๋าน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ของ​เฮา​จะ​ปิ๊ก​มา แล้ว​รวบรวม​หมู่​เฮา​ไป​อยู่​กับ​พระองค์​นั้น หมู่​เฮา​ขอ​วิงวอน​ต้าน​ตังหลาย​ว่า 2ห้าม​ใจ๋​บ่ดี​กาว่า​ตกใจ๋​ง่าย​เน่อ เมื่อ​มี​กำ​ตวายตั๊ก​ก็​ดี กำ​อู้​ก็​ดี กาว่า​มี​จดหมาย​อ้าง​ว่า​มา​จาก​หมู่​เฮา​ก็​ดี ตี้​ว่า​วัน​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​มา​แผว​แล้ว 3ห้าม​ต้าน​เจื้อ​กำ​จุ​หลอก​ของ​ใผ​คน​ใด ย้อน​ว่า​ยัง​บ่เถิง​วัน​นั้น​จ๋น​กว่า​จะ​มี​ก๋าน​กบฏ​อัน​ยิ่งใหญ่​ต่อ​พระองค์​เกิด​ขึ้น​ก่อน แล้ว​คน​บ่ดี​คน​นั้น​จะ​ป๋ากฏ​ตั๋ว​ขึ้น จุดหมาย​ป๋าย​ตาง​ของ​เขา​ก็​คือ​ความ​ฉิบหาย 4เขา​จะ​ต่อสู้​ขัดขวาง​กับ​ยก​ตั๋ว​เก่า​ขึ้น​เหนือ​กู้​อย่าง​ตี้​คน​ฮ้อง​ว่า​เทพเจ้า กาว่า​สิ่ง​ตี้​คน​เคารพ​ปู่จา​กั๋น เปื้อ​จะ​แต่งตั้ง​ตั๋ว​เก่า​อยู่​ใน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า แล้ว​ป่าว​บอก​ว่า​ตั๋ว​เขา​เป๋น​พระเจ้า

5ต้าน​ตังหลาย​ควร​ฮู้​เรื่อง​นี้ ข้าพเจ้า​ได้​บอก​ต๋อน​ตี้​ยัง​อยู่​ตวย​กั๋น​แล้ว 6กับ​ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​สิ่ง​ตี้​เกิ็ด​คน​บ่ดี​นั้น​ไว้​อยู่​แล้ว เปื้อ​บ่หื้อ​เขา​ป๋ากฏ​ออก​มา​จ๋น​เถิง​เวลา​ของ​เขา​ตี้​พระเจ้า​ก๋ำหนด​ไว้ 7คือ​ว่า​อำนาจ​บ่ดี​ตี้​เลิ็กลับ​นั้น ก่ำลัง​เยียะ​ก๋าน​อย่าง​ลับๆ อยู่ จ๋น​แผว​เวลา​ตี้​ผู้​ตี้​เกิ็ด​มัน​ไว้​จะ​ถูก​หื้อ​ออก​ไป 8แล้ว​คน​บ่ดี​คน​นั้น​จะ​ป๋ากฏ​ขึ้น แต่​เมื่อ​พระเยซู​ปิ๊ก​มา พระองค์​จะ​ฆ่า​เขา​โดย​ลม​หายใจ๋​จาก​ปาก​ของ​พระองค์ แล้ว​จะ​ทำลาย​เขา​โดย​รัศมี​เป่งแจ้ง​แห่ง​ก๋าน​ปิ๊ก​มา​ของ​พระองค์ 9คน​บ่ดี​คน​นั้น จะ​มา​โดย​มี​อำนาจ​ของ​ซาต๋าน แล้ว​เยียะ​ปาฏิหาริย์ ก๋าน​อัศจ๋รรย์ ตึง​หมายสำคัญ​ต่างๆ ตี้​แต่ง​เป๋น​เหมือน​ของ​พระเจ้า 10เขา​จะ​ใจ๊​อุบาย​กู้​อย่าง​ล่อลวง​คน​ตี้​จะ​ต้อง​พินาศ ย้อน​หมู่​เขา​บ่ยอม​ฮัก​ความ​จริง​ตี้​จะ​จ้วย​หมู่​เขา​รอด​ป๊น​จาก​ความ​พินาศ​ได้ 11ย้อนจาอี้​พระเจ้า​จึง​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ถูก​ก๋าน​หลอกลวง เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​เจื้อ​กำ​จุ​หมู่​นี้​กู้​อย่าง 12แล้ว​พระเจ้า​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​ความ​จริง แต่​ปา​กั๋น​ม่วน​กับ​ความ​บาป

ถูก​เลือก​หื้อ​เข้า​สู่​ความ​รอด

13ปี้น้อง​ตังหลาย​ผู้​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ฮัก หมู่​เฮา​ต้อง​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​หมู่​ต้าน​อยู่​ตลอด เฮา​ขอบคุณ​พระเจ้า​ตี้​พระองค์​ได้​เลือก​ต้าน​ตังหลาย​ไว้​ตั้งแต่​เก๊า​แต่​ต้น ตี้​จะ​ได้​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ซ่วย​ล้าง​บาป​หื้อ​ต้าน​บริสุทธิ์ กับ​โดย​ต้าน​เจื้อ​ใน​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​พระเยซู 14พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​ต้าน​มา​ฮับ​ความ​รอด​นี้​ผ่าน​ตาง​ข่าวดี​ตี้​หมู่​เฮา​บอก เปื้อ​ต้าน​จะ​มี​ส่วน​ฮ่วม​ได้ฮับ​เกียรติ​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ได้​ฮับ 15ย้อน​จาอั้น ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย หื้อ​ตั้ง​มั่นคง​ไว้ หื้อ​ยึด​ถือ​กำสอน​ตี้​ได้​เฮียน​จาก​หมู่​เฮา​แล้ว บ่ว่า​จะ​เป๋น​กำ​อู้​กาว่า​เป๋น​จดหมาย​ก็​ต๋าม

16ขอ​หื้อ​องค์​พระเยซู​คริสต์​ของ​เฮา ตึง​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา ผู้​ตี้​ฮัก​เฮา กับ​หื้อ​เฮา​มี​ก๋ำลังใจ๋​ตลอด​ไป ตึง​มี​ความ​หวัง​ตี้​มั่นคง​โดย​พระคุณ​ของ​พระองค์ 17เยียะ​หื้อ​ต้าน​มี​ก๋ำลังใจ๋​กับ​มี​แฮง​นัก​ขึ้น ตี้​จะ​เยียะ​กับ​อู้​สิ่ง​ดี​กู้​อย่าง