Search form

2 เธสะโลนิก๋า 2:1

คน​บ่ดี​คน​นั้น

1ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ส่วน​เรื่อง​ก๋าน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ของ​เฮา​จะ​ปิ๊ก​มา แล้ว​รวบรวม​หมู่​เฮา​ไป​อยู่​กับ​พระองค์​นั้น หมู่​เฮา​ขอ​วิงวอน​ต้าน​ตังหลาย​ว่า