Search form

2 เธสะโลนิก๋า 2:14

14พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​ต้าน​มา​ฮับ​ความ​รอด​นี้​ผ่าน​ตาง​ข่าวดี​ตี้​หมู่​เฮา​บอก เปื้อ​ต้าน​จะ​มี​ส่วน​ฮ่วม​ได้ฮับ​เกียรติ​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ได้​ฮับ