Search form

2 เธสะโลนิก๋า 2:15

15ย้อน​จาอั้น ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย หื้อ​ตั้ง​มั่นคง​ไว้ หื้อ​ยึด​ถือ​กำสอน​ตี้​ได้​เฮียน​จาก​หมู่​เฮา​แล้ว บ่ว่า​จะ​เป๋น​กำ​อู้​กาว่า​เป๋น​จดหมาย​ก็​ต๋าม