Search form

2 เธสะโลนิก๋า 2:16

16ขอ​หื้อ​องค์​พระเยซู​คริสต์​ของ​เฮา ตึง​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา ผู้​ตี้​ฮัก​เฮา กับ​หื้อ​เฮา​มี​ก๋ำลังใจ๋​ตลอด​ไป ตึง​มี​ความ​หวัง​ตี้​มั่นคง​โดย​พระคุณ​ของ​พระองค์