Search form

2 เธสะโลนิก๋า 2:4

4เขา​จะ​ต่อสู้​ขัดขวาง​กับ​ยก​ตั๋ว​เก่า​ขึ้น​เหนือ​กู้​อย่าง​ตี้​คน​ฮ้อง​ว่า​เทพเจ้า กาว่า​สิ่ง​ตี้​คน​เคารพ​ปู่จา​กั๋น เปื้อ​จะ​แต่งตั้ง​ตั๋ว​เก่า​อยู่​ใน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า แล้ว​ป่าว​บอก​ว่า​ตั๋ว​เขา​เป๋น​พระเจ้า