Search form

2 เธสะโลนิก๋า 2:6

6กับ​ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​สิ่ง​ตี้​เกิ็ด​คน​บ่ดี​นั้น​ไว้​อยู่​แล้ว เปื้อ​บ่หื้อ​เขา​ป๋ากฏ​ออก​มา​จ๋น​เถิง​เวลา​ของ​เขา​ตี้​พระเจ้า​ก๋ำหนด​ไว้