Search form

2 เธสะโลนิก๋า 2:7

7คือ​ว่า​อำนาจ​บ่ดี​ตี้​เลิ็กลับ​นั้น ก่ำลัง​เยียะ​ก๋าน​อย่าง​ลับๆ อยู่ จ๋น​แผว​เวลา​ตี้​ผู้​ตี้​เกิ็ด​มัน​ไว้​จะ​ถูก​หื้อ​ออก​ไป