Search form

2 เธสะโลนิก๋า 3:1

ขอ​อธิษฐาน​เผื่อ​หมู่​เฮา​ตวย

1สุดต๊าย​นี้​ขอ​ปี้น้อง​ผู้​เจื้อ​ตังหลาย​อธิษฐาน​เผื่อ​หมู่​เฮา หื้อ​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เล่าลือ​ไป​ใคว่​หมด​เวยๆ ตึง​ได้​ฮับ​เกียรติ​อย่าง​ตี้​ต้าน​หื้อ​เกียรติ​มา​แล้ว