Search form

2 เธสะโลนิก๋า 3:12

12หมู่​เฮา​ขอ​สั่ง​กับ​เตื๋อน​คน​หมู่​นั้น​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์​ว่า ใจ๊​จีวิต​หื้อ​มี​ระเบียบ​แบบแผน กับ​เซาะหา​กิ๋น​เอา​คน​เดียว