Search form

2 เธสะโลนิก๋า 3:14

14ถ้า​ใผ​บ่เจื้อ​ฟัง​กำ​สั่ง​สอน​ของ​หมู่​เฮา ต๋าม​จดหมาย​ตี้​เขียน​มา​นี้ หื้อ​จ๋ำ​เอา​ไว้ กับ​ห้าม​คบ​กับ​เขา เปื้อ​เขา​จะ​ฮู้สึก​ผิด​แล้ว​อาย​ตั๋วเก่า