Search form

2 เธสะโลนิก๋า 3:3

3แต่​ว่า​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​สัตย์ซื่อ จะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​มี​แฮง​นัก​ขึ้น จะ​ป้องกั๋น​ต้าน​ป๊น​จาก​มาร​ฮ้าย