Search form

2 เธสะโลนิก๋า 3:4

4เฮา​มี​ความ​มั่นใจ๋​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ว่า​ต้าน​ก่ำลัง​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา ตึง​จะ​เยียะ​ต่อ​ไป​แหม​ตวย