Search form

2 เธสะโลนิก๋า 3:5

5ขอ​หื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​นำ​ปา​ต้าน​ตังหลาย หื้อ​ฮู้​หื้อ​เข้าใจ๋​นัก​ยิ่ง​ขึ้น​ไป​แหม​ใน​เรื่อง​ความ​ฮัก​ของ​พระเจ้า​กับ​ความ​อดทน​ของ​พระเยซู​คริสต์