Search form

2 เธสะโลนิก๋า 3:6

หื้อ​หมั่น​เยียะ​ก๋าน บ่ดี​ขี้ค้าน

6ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย หมู่​เฮา​ขอ​สั่ง​ต้าน​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์​ของ​เฮา​ว่า หื้อ​หลีก​ออก​จาก​หมู่​คน​ขี้ค้าน ตี้​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​ตี้​หมู่​เฮา​สอน