Search form

2 ทิโมธี 1:13

13หื้อ​ยึดถือ​กำสอน​ตี้​ถูกต้อง​ตี้​ต้าน​เฮียน​จาก​ข้าพเจ้า​นี้​เป๋น​แบบ​อย่าง กับ​หื้อ​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ​ตึง​ความ​ฮัก​ตี้​เฮา​มี​ย้อน​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์