Search form

2 ทิโมธี 1:14

14หื้อ​ฮักษา​สิ่ง​ดี​ตี้​พระเจ้า​มอบ​ไว้​หื้อ​ต้าน โดย​ฮับ​ก๋าน​จ้วยเหลือ​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตี้​อยู่​ตวย​เฮา​ตังหลาย