Search form

2 ทิโมธี 1:16

16ขอ​หื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เมตต๋า​ต่อ​ครอบครัว​ของ​โอเนสิโฟรัส​ตวย​เต๊อะ ย้อน​ว่า​เขา​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​จื้นใจ๋​เป๋น​ประจ๋ำ กับ​บ่อาย​ตี้​ข้าพเจ้า​ติด​คอก​อยู่​จาอี้