Search form

2 ทิโมธี 1:18

18ต้าน​ก็​ฮู้​ดี​อยู่​แล้ว​ว่า ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​อยู่​ตี้​เมือง​เอเฟซัส​นั้น เขา​จ้วย​ข้าพเจ้า​นัก​ขนาด ขอ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​โผด​เมตต๋า​แก่​เขา​ใน​วัน​สุดต๊าย​นั้น