Search form

2 ทิโมธี 1:3

ก๋าน​ขอบคุณ​พระเจ้า​กับ​ก๋าน​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋

3ข้าพเจ้า​ขอบ​พระคุณ​กับ​อธิษฐาน​เผื่อ​ต้าน​ตึง​เมื่อวัน​เมื่อคืน​บ่เกย​ขาด​ต่อ​พระเจ้า ผู้​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮับใจ๊​ด้วย​จิต​สำนึก​ตี้​บริสุทธิ์ เหมือน​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ตังหลาย​ของ​ข้าพเจ้า​ฮับใจ๊​พระองค์